• IVA
 • Mòduls
 • Renda 2013
 • PIN24H

Us interessa saber

18-03-2014 Devolució de l'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs ("cèntim sanitari")

L'Agència Tributària ha dissenyat un model normalitzat de sol·licitud, d'utilització voluntària per als qui hagués suportat la repercussió de l'impost i desitgi sol·licitar la devolució de l'impost suportat. Aquest model normalitzat està disponible per a la seva presentació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària. El model s'acompanya d'instruccions i d'una llista de preguntes freqüents.

Novetats en l'aplicació dels tributs

02-04-2014 Nous portals d'IVA i Mòduls

S'ha publicat un nou portal que reuneix tota la informació sobre l'Impost sobre el Valor Afegit recollida en diversos apartats de la pàgina web. El portal mostra de manera ordenada a través de diferents icones els accessos als tràmits de l'impost ubicats a la Seu electrònica així com els aspectes informatius, facilitant la cerca per al contribuent.

 • Historial de Novetats en l'aplicacion dels tributs
  Icona - HistòricHistòric
 • Portal de duanes i impostos especials
 • CORA en l'Agència Tributària
 • Conferència global OEA
 • Notificacions electròniques obligatòries
 • VAT
 • Dades obertes
 • Emprenedors